Molecular weight of Iron(III) Nitrate (Română)

Molar mass of Fe(NO3)3 = 241.8597 g/mol

Convert grams Iron(III) Nitrate to moles or moles Iron(III) Nitrate to grams

Molecular weight calculation:
55.845 + (14.0067 + 15.9994*3)*3

››Percent composition by element

Element Symbol Atomic Mass # of Atoms Mass Percent
Iron Fe 55.845 1 23.090%
Nitrogen N 14.0067 3 17.,374%
Oxigen O 15.9994 9 59.536%

„”Similare formule chimice

Rețineți că toate formulele sunt case-sensitive.Ați vrut să găsiți greutatea moleculară a uneia dintre aceste formule similare?,
Fe(NO3)3
Fe(No3)3

„”Calcula moleculară weightof un compus chimic

„”Mai multe informații onmolar masă și greutate moleculară

În chimie, formula de greutate este o cantitate calculată prin înmulțirea atomic greutate (în unități de masă atomică) de fiecare element într-o formulă chimică de numărul de atomi de acel element prezent în formulă, apoi adăugând toate aceste produse împreună.greutățile atomice utilizate pe acest site provin de la NIST, Institutul Național de standarde și Tehnologie. Folosim cele mai comune izotopi., Acesta este modul de calculare a masei molare (greutate moleculară medie), care se bazează pe medii ponderate izotropic. Aceasta nu este aceeași cu masa moleculară, care este masa unei singure molecule de izotopi bine definiți. Pentru calculele stoichiometrice în vrac, determinăm de obicei masa molară, care poate fi numită și greutate atomică standard sau masă atomică medie.greutățile formulelor sunt deosebit de utile în determinarea greutăților relative ale reactivilor și produselor într-o reacție chimică. Aceste greutăți relative calculate din ecuația chimică sunt uneori numite greutăți ecuație.,folosind formula chimică a compusului și tabelul periodic al elementelor, putem adăuga greutățile Atomice și putem calcula greutatea moleculară a substanței.

dacă formula utilizată la calcularea masei molare este formula moleculară, greutatea formulei calculată este greutatea moleculară. Procentul în greutate al oricărui atom sau grup de atomi dintr-un compus poate fi calculat prin împărțirea greutății totale a atomului (sau a grupului de atomi) din formulă la greutatea formulei și înmulțirea cu 100.o cerere comună pe acest site este de a converti grame în alunițe., Pentru a finaliza acest calcul, trebuie să știți ce substanță încercați să convertiți. Motivul este că masa molară a substanței afectează conversia. Acest site explică modul de a găsi masa molară.găsirea masei molare începe cu unități de grame per mol (g/mol). Când se calculează greutatea moleculară a unui compus chimic, ne spune câte grame sunt într-un mol din acea substanță. Greutatea formulei este pur și simplu greutatea în unități de masă atomică a tuturor atomilor dintr-o formulă dată.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *