Tragedie (Română)


Originile în Grecia

La întrebările cum și de ce tragedia a luat ființă și a lagărului de originile sale asupra dezvoltării sale ulterioare vârste și culturi au fost cercetate de istorici, filologi, arheologi și antropologi cu rezultate care sunt sugestive dar conjuncturală. Chiar și etimologia cuvântului tragedie este departe de a fi stabilită. Sursa cea mai general acceptată este tragōidia greacă, sau „capra-cântec”, de la tragos („capra”) și aeidein („să cânte”)., Cuvântul s-ar fi putut referi fie la Premiul, o capră, care a fost acordat dramaturgilor ale căror piese au câștigat cele mai vechi concursuri, fie la rochia (piei de capră) a interpreților, fie la capra care a fost sacrificată în ritualurile din care s-a dezvoltat tragedia.

în aceste sărbători comunale, un dans coric poate să fi fost primul element formal și poate de secole a fost elementul principal., Mai târziu, un vorbitor a fost introdus în ritual, după toate probabilitățile, ca o extensie a rolului preotului, iar dialogul a fost stabilit între el și dansatorii, care au devenit corul în drama ateniană. Eschil este de obicei considerat ca fiind cel care, realizând posibilitățile dramatice ale dialogului, a adăugat mai întâi un al doilea vorbitor și astfel a inventat forma tragediei. Că o formă atât de sofisticată ar fi putut fi dezvoltată pe deplin de un singur artist, totuși, este puțin credibilă. Sute de tragedii timpurii au fost pierdute, inclusiv unele de Eschil însuși., Din aproximativ 90 de piese atribuite lui, doar șapte au supraviețuit.patru Dionysia, sau Bacchanalia, sărbători ale zeului grec Dionysus (Bacchus), au avut loc anual la Atena. Din moment ce Dionysos a avut loc o dată ca zeul vegetației și a viței de vie, iar capra a fost considerat sacru pentru el, s-a presupus că tragedia își are originea în sărbătorile fertilității pentru a comemora recolta și recolta și ideile asociate morții și reînnoirii vieții. Scopul acestor ritualuri este de a exercita o anumită influență asupra acestor forțe vitale., Oricare ar fi fost legăturile religioase originale ale tragediei, două elemente nu s-au pierdut niciodată în întregime: (1) gravitatea ei ridicată, potrivită chestiunilor în care supraviețuirea este în discuție și (2) implicarea întregii comunități în chestiuni de interes final și comun. Atunci când oricare dintre aceste elemente se diminuează, când forma este supraamestecată cu elemente satirice, comice sau sentimentale, sau când teatrul de interes cedează Teatrului de divertisment, atunci tragedia cade din starea sa înaltă și este pe cale să devină altceva.,pe măsură ce grecii au dezvoltat-o, forma tragică, mai mult decât oricare alta, a ridicat întrebări despre existența umană. De ce trebuie să sufere oamenii? De ce trebuie oamenii să fie rupți pentru totdeauna între aparentele forțe ireconciliabile ale binelui și răului, libertatea și necesitatea, adevărul și înșelăciunea? Sunt cauzele suferinței în afara sinelui, în șansa oarbă, în desenele rele ale altora, în răutatea zeilor? Sunt cauzele sale interne și cineva aduce suferință asupra sine prin aroganță, infatuare sau tendința de a se întinde? De ce este justiția atât de evazivă?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *