Doctrină și dogmă


funcțiile doctrinelor și dogmelor

funcțiile doctrinelor și dogmelor variază în mai multe tradiții religioase în funcție de accentul pe care fiecare îl pune pe importanța conceptualizării raționale a adevărului religios, văzută mai întâi în imagini, simboluri și parabole. În ceea ce sunt văzute de unii savanți ca religiile mai mistice ale Orientului, doctrinele sunt de obicei concepute pentru a servi ca indicii catalitice pentru înțelegerea religioasă (de exemplu, noțiunile de nirvana sau scopul vieții religioase, în Hinduism, jainism și budism)., În ceea ce sunt considerate religiile mai personaliste ale Occidentului, doctrinele și dogmele tind să funcționeze ca ajutoare la reflecția teologică (de exemplu, conceptul unității lui Dumnezeu în iudaism, creștinism și Islam). În toate religiile superioare, doctrinele și dogmele apar și se dezvoltă în serviciul instruirii credincioșilor: interpretarea scripturilor lor sacre, înțelegerea obligațiilor și îndatoririlor lor și păstrarea liniilor dintre diversitatea admisibilă și eroarea reală—toate acestea ajută la trasarea căii religioase către înțelepciune, corectitudine și împlinire., Teologia (care utilizează doctrine și dogme)este, potrivit teologului creștin medieval și bisericii Sf.funcția normativă a formulării doctrinare este un efort tipic zadarnic de a fixa și conserva o interpretare a dogmelor originale ale unei tradiții date. Temele samsara (procesul reîncarnării) și karma (legea cauzei și efectului) sunt împărtășite de Hinduism, jainism și budism, deși cu explicații și consecințe doctrinare destul de diferite., Evoluțiile analoage sunt evidente în alte tradiții.o a treia funcție a doctrinei este polemică: apărarea credinței împotriva interpretării greșite și a erorii, în cadrul sau fără o tradiție religioasă. Având în vedere caracterul invariabil pluralist al reflecției teologice, există o tensiune constantă între preocuparea pentru identitate și continuitatea tradiției, pe de o parte, și pentru o înțelegere mai profundă și mai bogată a adevărului însuși, pe de altă parte., Împotriva acestui lucru există în majoritatea culturilor o rivalitate concurentă cu alte religii, cu afirmațiile lor doctrinare contrare și, dincolo de aceasta, provocările înțelepciunii seculare și necredinței. Aceasta presupune un tip special de formulare doctrinară: apologetica, justificarea adevăratei credințe împotriva detractorilor sau necredincioșilor ei.în centrul tuturor eforturilor de susținere a credinței religioase se află problema autorității primare., Este necesar dintr-o afirmație doctrinară ca aceasta să fie clară și cogentă, dar doctrinele indică întotdeauna dincolo de suprafața lor logică către o revelație primitivă sau depozit de credință. Apelul poate fi la oricare dintre o serie de poziții autoritare primare: în memoria unui fondator (ca în Zoroastrianism), sau un profet (Moise în iudaism), sau la scripturile antice (de exemplu,, în Hinduism), sau un eveniment exemplar (ca în „iluminarea” lui Buddha) sau la dezvăluirea de sine a lui Dumnezeu (ca în Tora sau Lege, pentru iudaism sau în Isus Hristos în creștinism sau revelațiile lui Muhammad față de Islam). Și aici, diversitatea dintre doctrine („interpretări admisibile”) și stabilitatea dogmelor („învățătura esențială”) indică problema vexată a dezvoltării doctrinare în istorie, care este evidentă în toate tradițiile.,

Moise i duce pe copiii lui Israel prin Marea Roșie, al 15-lea; ilustrație dintr-o Biblie germană.

Ann Ronan Poze/Patrimoniu Imagine/age fotostock

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *